1. Rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

Nanolaina Oy (y-tunnus: 2302535-8)
Osoite: PL 1280, 00101 Helsinki
Sähköposti: nanolaina@nanolaina.fi

Lainapalvelun aukioloaika : 24h
Asiakaspalvelun aukioloaika : ma-pe 09:00-15:00

3. Rekisterin nimi

Nanolaina Oy:n asiakastiedosto.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakastietojen ylläpito laskutusta, asiakassuhteen hoitoa ja markkinointia varten. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen nanolaina@nanolaina.fi.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon mukaan lukien luotonmyöntö, luottoreskontra ja perintä, sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Nanolaina Oy:n ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

6. Rekisterin tietosisältö

-Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite
-Puhelinliittymän tiedot, josta asiakas on ottanut yhteyttä
-Pankkiyhteystiedot
-Suoramarkkinointilupa- tai kielto
-Luottohakemusta ja luottoriskiä koskevat tiedot
-Maksuhäiriötiedot
-Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot
-Luotonantoon, laskutukseen, ja perintään liittyvät tiedot. Myyntihistoriatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan, maksuhäiriötiedot yhdeksän kuukautta ja maksusaatavatiedot kunnes maksut on suoritettu.

7. Rekisterin tietolähteet

-Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään
-Valtakunnallisesta numerotietokannasta
-Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
-Väestötietorekisteristä
-Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
-Muilta pikaluottoa myöntäviltä yrityksiltä lain sallimissa rajoissa

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ainoastaan laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteriseloste